(GILLBERG, JAKOB - MÅRTEN RUDOLF HELAND).

Skåde-Penningar öfver de Förnämsta Händelser som tillhöra Konung Gustaf IIIs Historia.

Stockholm, P.A. Nordstedt & Söner, 1858).

Folio. Indbundet ubeskåret i et nyere helldrbd. af blåfarvet chagrin. Alle sider er kobberstukket (J. Gillberg, sculpsit). Titelblad + Forord + Förteckning (3 blade) samt 86 kobbertukne blade hver med flere illustrationer af medaljerne som blev slået under Gustaf III. Aldeles rent eksemplar og ubeskåret. En planche repareret i nederste højre hjørne, uden tab af tryk. Med exlibris, Coyet, Torup.


Originaltrykket. Af forordet fremgår, at Gustav III i 1779 befalede, at der skulle præges medaljer over alle hændelser i hans regeringstid, og at der samtidigt skulle udgives et plancheværk afbildende disse medaljer, et værk efter det franske forbillede fra kongerne Ludvig XIV's og Ludvig XV's tid. Der blev anvendt betydelige omkostninger på dette foretagende, som ikke blev realiseret før Kongl. Witterhets Akademien overtog udgivelsen i 1840. Den planlagte tekst blev ikke udgivet, og plancherne, som her, udkom i et ganske lille oplag.

Order-nr.: 38291


DKK 12.500,00