(GRUTH, C.A.).

Gammelt Dansk Metalskyts fra Det XVIde - XVIIIde Aarhundrede. 3 Afdelinger. (Gammelt Dansk... - Ældre Metalskyts - Ældre Jernskyts).

(København, 1860). Folio-oblong. (44 x 54 cm.). Samtidigt hldrbd. Ryg slidt. På forpermen stort titeletiket i guld med titel på de 3 afdelinger. Graveret titelblad. (4) pp., litograferet indholdsfortegnelse. Med ialt 41 store litograferede plancher (27 Wagners Stentryk + 10 Bing og Ferslew's lithogr. Institut - 4 Wagner & Gemmels lithogr. Etablissement). Plancherne rene og velbevarede.

Order-nr.: 57960


DKK 8.500,00