VIDENSKABERNES SELSKAB (UDG.). - VIDENSKABERNES SELSKABS ORDBOG.

Dansk Ordbog udgiven under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse. Tome I-VIII (A-Z, komplet).

København, N. Møller & Søn (F.C. Løser), (1780) 1793-1905. 4to. Indbundet i 8 ensartede hldrbd. i flammet kalv. Forgyldte rygtitler. Uden titelbladet til Bd. 7. Velbevaret eksemplar.


Først efter 125 års arbejde afsluttedes Danmarks første videnskabelige ordbog efter utallige hindringer og vanskeligheder og skiftende redaktioner. Først med Molbechs ansættelse som redaktør (1834-57) kom der fart på udgivelsen. "Trods disse iøjnefaldende Svagheder tror vi dog at turde hævde, at Videnskabernes Selskabs Ordbog vil være af blivende Betydning for Kendskabet til vort Modersmaals og dets Ordforraads Historie særlig i Tiden fra det 17de til den første Halvdel af det 19de aarhundrede. Allerede den Omstændighed, at den har optaget største delen af det Stof, der er samlet i Moths store haandskrevne Ordbogsarbejde, vil altid give den en særlig Værdi." (Vilhelm Thomsen og Ludwig Wimmer i Fortalen til tome VIII).

Order-nr.: 54102


DKK 8.500,00