DET KGL. NORDISKE OLDSKRIFTSELSKAB (UDG.).

Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed. 1.-3. Bd. (alt som udk. under denne titel).

Kjøbenhavn, 1832-36. 3 samtidige hldrbd. med rygforgyldning. Stempel på titelblade. 446,368,395 pp. samt 2 foldetabeller og 9 udfoldelige kobberstukne plancher. Indvendig velbevaret.


Disse tre bind er forløberen for Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, og repræsenterer starten på Danmarks første arkæologiske tidsskrift. - Heri bl.a. meget andet Werlauffs store afhandling "Biographiske Efterretninger om Arne Magnussen, Bd. 3 pp. 1-166. Yderligere afhandlinger om Grønland og Island, topografi og arkæologi m.v. samt efterretningerne om de første arkæologiske udgravninger i Danmark og Norge.

Order-nr.: 40885


DKK 1.800,00