FIRST DANISH WORK ON NATIONAL COSTUMES

RIETER, JACOB og JOHANNES SENN.

Danske Nationale Klædedragter - Dänische National Kleidertrachten.

(København, ca. 1805-08).

4to. Varierende bladstørrelser. Trykflade ca. 20x15 cm. Med 59 kobberstukne og håndkolorerede dragtplancher samt 6 tillægsplancher i tusch og akvarel. Alle med dansk og tysk tekst under billedet. Indlagt i bogæske af helshirt.


Af største sjældenhed. Der udkom i alt 72 blade af denne, Danmarks første arbejde om vore nationaldragter, men en komplet serie kendes kun i ganske få eksemplarer - kun et eksemplar forefindes i offentlige biblioteker (UB, mens eksemplaret i KB ikke er fuldstændigt). Titlen kendes kun fra de 12 hefteomslag, som medfulgte udgivelsen, de er ikke til stede her.

Rieter og Senn, som begge var født og uddannet i Schweitz, ankom til København i 1804, de gjorde dragtstudier på Sjælland, på Vesterhavsøerne og i Holsten. Serien af dragtplancher er opdelt i 2 afdelinger, den første viser københavnske (med Amager) og sjællandske dragter, mens den sidste gengiver sønderjydske (Holsten og de nordfrisiske øer). Denne sidste afdeling med ialt 37 plancher foreligger her komplet, og blev genudgivet 1909 af Karl Häberlin i "Volkstrachten der nordfriesischen Inseln". Rieter forlod København allerede i 1805, således måtte Senn fuldføre udgivelsen. Antageligt har Senn udført de fleste af tegningerne. De medfølgende 6 originale akvarel-plancher supplerer serien, således at den omfatter ialt 65. (Disse kopier fra Det 19.årh. har flg. numre hos Krohn: 13,17,23,32,34 og 35).

An extremely scarce series of the first Danish work on National Costumes, only known in a few copies.
Bibl. Danica II: 1080 (incomplete) - Colas: 2557 (only 56 plates). - Krohn: 873-944

Order-nr.: 36079


DKK 75.000,00