(NACHTEGALL, VIVAT VIC. FR.).

Lærebog i Gymnastik for Almue=og Borger=Skolerne i Danmark.

Kbhvn., Andreas Seidelin, 1828. Samt. enkelt hldrbd. (6),120 pp. samt 4 store udfoldelige litograferede plancher. Lidt brunpletter, ellers frisk.


Bibl. Danica I:1119. Hermed indførtes den tvungne skoleundervisning i gymnastik i Danmark. "Den...paa de der Anviiste Steder nærmere beskrevne...gymnastiske Underviisning skal straks indføres ved alle Landsbyeskoler...og de dertil fornødne Apparater blive anskaffne på Skoleklassens Regning." (Placaten af 25.Juni 1828).

Order-nr.: 28199


DKK 750,00