(NACHTEGALL, VIVAT VIC. FR.).

Lærebog i Gymnastik for Almue=og Borger=Skolerne i Danmark.

Kbhvn., Seidelin, 1828. Samt. beskedent hldrbd. (6),120 pp. samt 4 udfoldelige litograferede plancher (visende de gymnastiske øvelser samt gymnastik-redskaberne). Fugtskjold på nederste del af blade og plancher.


Hermed indførtes den tvungne skoleundervisning i gymnastik i Danmark. - "Den...paa de der Anviiste Steder nærmere beskrevne...gymnastiske Underviisning skal straks indføres ved alle Landsbyeskoler...og de dertil fornødne Apparater blive at anskaffe på Skoleklassens Regning" (Placaten af 25 Juni 1828). Bibl. Danica I:1119.

Order-nr.: 21987


DKK 950,00