ÆSOP.

Esopi Levnet og udvalde Fabeler, Med tydelige Forklaringer, nyttelige Dyds-Lærdomme, Og hertil 136. tienlige og smukke Figurer, Altsammen efter den kiere Ungdoms Begreb indrettet. Nu paa nye igien efter den forbedrede Tydske Edition i det Danske Sprog oversat til hver Mands Brug og Beste.

Kiøbenhavn, Christ. Georg Glassing, 1747. Indbundet i et lidt slidt samtidigt halvlæderbind med rygforgyldning. Forgyldt titeletiket på ryggen. Ryggen slidt. Øvre kapitæl delvist slidt væk. Hjørner stødte. Titelblad trykt i rød og sort. Lidt spredte brunpletter. Med talrige træsnit samt frontispice. (14),414,(4) pp.


Bibl. Dan. IV, 109.

Order-nr.: 57557


DKK 2.000,00