RAFN, CARL CHRISTIAN.

Egenhændigt brev signeret "C. C. Rafn."

Kjøbenhavn, den 25de April 1863.

1 side 8vo. "Kjøbenhavn, den 25de April 1863 / Betræffende Bogladeprisen / og ligeledes Subskriptionsprisen / paa Oldnordiske Ordbog kunde / der tages nærmere Bestemmelse, / efterat Bestyrelsens Betænkning / er indhentet. Vi maatte / jo see til at faae Bogen / udbredt. / Paa Tirsdag Eftermiddag kan / Bestemmelsen være truffen og for- / inden kunne Bøgerne ikke vel / afsendes. De ere vel heller ikke / alle heftede endnu. / Med megen Agtelse. / C. C. Rafn. / Gyldendalske Boghandling."


Nydeligt håndskrevet og signeret brev fra den danske oldforsker C. C. Rafn. 

Order-nr.: 59970


DKK 500,00