WINTHER, CHRISTIAN - MANUSKRIPT.

Den rige Fröken. Et Digt af Christian Winther.

I Julen 1850. Stor8vo. Indbundet i nær samtidigt hldrbd. med stregforgyldninger på ryggen. Øverst på forpermen forgyldt skindtitel: "Chr. Winther/ Den rige Fröken/ (Manuskript)". Guldsnit foroven. På indersiden af forpermen exlibris tilhørende Max Lester. Ialt 27 nummerrede blade, egenhændigt af Christian Winther. Pp. 1-2 Titelblad., pp. 3-4 (29 linier) dedikationsdigt "Til Julie" (digterens hustru), pp. 5-27 (Den rige Fröken).


Dette af Winther renskrevne manuskript er typisk for ham. Han afskrev selv ofte sine digte, som han lod hefte og overrakte til sin hustru med en peronlig dedikation, som her. Dedikationen (på 29 linier) indledes således: "Jeg sidder her med bedste Flid/ Og maler dig et Billed;/ En Scene fra en svunden Tid/ Min Pensel har fremstillet."
Det lange digt blev trykt i "Nye Digtninger", 1853 pp. 79-96, dog her uden dedikationsdigtet.
Vedlagt "Nye Digtninger", 1853 i samtidigt halvlæderbind med rygforgyldning.

Order-nr.: 53391


DKK 12.000,00