BRAHE, TYGE (TYCHO). - THE FIRST DANISH TRANSLATION OF "DE NOVA STELLA".

Den Ny Stjerne (1572). Oversat fra Latin af Otto Gelsted under medvirken af Thøger Larsen med Efterskrift af Harald Mortensen og Noter af Thøger Larsen. (Omslagstitlen). Danskerens Tyge Brahe's matematiske Betragtning over den Ny og aldrig nogensinde før sete Stjerne...(1. titelblad). - Tychonis Brahe de Nova et Nvllivs....Stella...(2. titelblad).

Lemvig, Atlantis' Forlag, 1923. Ubeskåret i originale bogtrykte omslag. De første og sidste blade med lidt brunpletter. (2),56,(2) pp., tekstillustrationer. (Særtryk af Atlantis). Nr. 122 af 200 salgseksemplarer, hele oplaget var på 250 eksemplarer. Nederste margin af omslaget med en svag skjold.

Uncut in the original printed wrappers. First and last leaves with a bit of brownspotting. Lower margin of wrapper with a faint damp stain. (2),56,(2) pp., tekstillustrationer.


Første danske oversættelse af Brahes "De Nova Stella". Værket er aldrig blevet oversat i sin helhed, men Gelsted og Thøger Larsen har her oversat værkets astronomiske del for første gang i det 350. år efter dens første udgivelse.

First edition of the first Danish translation of any part of Brahe's seminal "De Nova Stella" (1573). The work has never been translated in its entirety, but here we have Gelted and Thøger Larsen's excellent translation of the astronomical part of it, published 350 years after its original publication in Latin. This is nr. 122 out of 200 copies that were for sale, being an offprint from "Atlantis".

Order-nr.: 45598


DKK 2.000,00