BUGGE, THOMAS. - ON THE COMET OF 1807.

Betragtninger over Cometer i almindelighed og Observationer paa Comten i October, November og December 1807.

(København, S. Popp, 1810). 4to. Uden omslag som udkommet i Videnskabernes Selskabs Skrifter. (79) pp. samt 3 kobberstukne foldeplancher.


I afhandlingen afbilder den ene planche af stjernehimlen kometens bane, som den blev iagttaget i København fra begyndelsen af oktober 1807. Blandt de detaljerede beregninger og beskrivelser af kometen indeholder afhandlingen også en paragraf hvori Bugge forsøger at eliminere frygten for de skadevirkninger kometen kunne forsage. Om sandsynligheden for et sammenstød med Jorden skriver Bugge:"man kan vædde Qvadratet ef et uendeligt stort Tal imod een, at Jordens Sammenstød med en Comet ej nogensinde vil indtræffe."

Order-nr.: 35978


DKK 850,00