BELLMANN, CARL MICHAEL.

Fredmans Epistlar. Med Gallerie og Scener fremstillede i 24 colorerede Lithographier, 80 Melodier - samt Ordforklaringer af P.O. Welander. 2 Bd. (Tekst + Melodier) - Fredmans Sånger. Med Gallerie og Scener fremstillede i 12 Lithographier, 65 Melodier samt Ordforklaringer. 2 Bd. (Tekst + Melodier).

Kjøbenhavn, Jæger & Klein, 1844-45. Lex8vo. Indbundet i 4 samtidige hldrbd. med rygforgyldning, parvis ensartet. Litograferet portræt. (2),VIII,204,(4) - (2),96 litograferede nodesider., samt 24 håndkolorerede litograferede plancher. - (2),123,(2) - (2),63 litograferede nodesider.pp. samt 12 tonede litograferede plancher. Som altid med en del brunpletter og bruning af tekstsiderne p.g.a. papirkvaliteten. Plancherne med lidt spredte brunpletter.


Den eftertragtede første illustrerede udgave med Bærentzen's kendte litografier (efter forlæg af Schiewitz og Vilhelm Pedersen). Skønt trykt og publiceret i København, er teksten den oprindelige på svensk.

Order-nr.: 41616


DKK 2.000,00