WIEDEWELT, JOHANNES.

Samling af Ægyptiske og Romerske Oldsager. I. Deel (alt som udkom).

Kbhvn., 1786. Folio. Samt. hldrbd. Ryg slidt og revner ved forreste fals øverst og nederst. Kobberstukket titelblad, dedikationsblad, 38 pp. samt alle 27 kobberstukne plancher. De første sider brunplettede, ellers mere marginalt brunplettet.


Wiedewelt blev under sit ophold i Rom i 1750'erne ven med grundlæggeren af den nyere tids studium af antikkens kunst, Winckelmann, og denne opfordrede og opmuntrede ham til at tegne så meget som muligt af de antikke kunstværker. Først meget senere udkom dette værk på grundlag af ungdomsstudierne i Rom. Bibl.Danica II:457.

Order-nr.: 14877


DKK 9.500,00