THURAH, LAURITZ de. - HÅNDKOLORERET.

Den Danske Vitruvius Indeholder Grundtegninger, Opstalter, og Giennemsnitter af de merkværdigste Bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de Kongelige Tydske Provindser, Tilligemed en kort Beskrivelse over hver Bygning i sær. I. Deel. (af 3).

Kiøbenhavn, Berling, 1746. (Optrykt Thaning & Appel 1966). Folio. Orig. grønt hmaroquin. Indeholder 120 plancher, som er håndkoloreret.


Her foreligger alene bind 1 af optrykket af Vitruvius (3 bd.), men alle 120 plancher er koloreret med lette vandfarver af T.F. Lenbaron Bille Brahe i 2003-04 (signeret på titelbladet).

Order-nr.: 35734


DKK 3.500,00