BADEN, TORKEL.

Beskrivelse over den paa Godset Bernstorff i Gientofte Sogn under Kiøbenhavns Amt iverksatte nye Indretning i Landbruget fremlagte i nogle Breve til en Proprietair.

Kiøbenhavn., Nicolaus Møller, 1774. Velbevaret samtidigt hldrbd. med ophøjede bind på ryg og rygforgyldn. Lille stempel på titelbladet. L,174 pp., 2 foldede tabeller samt stort kobberstukket foldekort over gårdens jorder, Wangede og Gientofte, stukket af I. Haas 1774. Eksemplar på skrivepapir.


Originaludgaven. Bogen er "Et varmt og dygtigt forsvar for den nye Tingenes Orden, som til dels, under hans egen Medvirkning, var gennemført paa Bernstorff Gods med indførelse af Arvefæste, og med gode Oplysninger om Datidens Landbrug". (Bricka). - Med det overordentlig sjældne kobberstukne kort over Gentofte og Vangede (38x46 cm.) i perfekt stand.

Order-nr.: 56687


DKK 4.500,00