ATLAS - GLIEMANN'S AMTSKORT.

Samling af samtlige af J.G.Theodor Gliemenn's udgivne amtskort.

Kbhvn., 1824-29. Lille tvær-folio. Samt. beskedent hldrbd. Indeholder 32 håndkolorerede kort "tegnet af Th. Gliemann, Lith. af Mansa". Som et ekstrakort er forrest indsat Capitain O.N. Olsens: Skizze til et Physisk-Geographisk Kort over Danmark, Holsteen og Lauenborg...1837". Kortet er også håndkoloreret.


Gliemann fik bevilling til udarbejdelse at et værk, som skulle afløse Pontoppidans "Danske Atlas", der udkom imidlertid kun haraf "Københavns Amt". "Heldigere gik det med G's Kort, af hvilke Amtskortene fik stor Udbredelse og først afløstes af Mansas". Amtskortene blev til på grundlag af matrikelkortene.

Order-nr.: 13306


DKK 6.500,00