FAUSBØLL, VIGGO.

Egenhændigt brev til "Højtærede Hr. Redacteur" signeret "V. Fausbøll."

46 Smallegade. V. 2/8 83.

1. side 8vo. "Højtærede Hr. Redacteur. / Tillad mig at gjøre Dem opmærksom på, / at der må være indløben en Misforståelse / i den Notits, De i dag har om det ældste Sanskrit- / Håndskrift. Jeg har endnu ikke set Max Müllers Meddelelse, men jeg formoder, at der / i samme står 600 År "a. Chr." Jeg indrømm- / mer, at vi almindeligvis derved forstå: ante / Christum natum, før Christi Fødsel, men / Engelænderne mene dermed: anno Christi, / i Christi År, d.e. efter Christus. At "a. Chr." / i dette Tilfælde må opfattes således, frem- / går deraf, at den japanske religiøse Litte- / ratur er buddhistisk, og at Buddhismen / først nåede Japan i Året 552 efter Chr. / De ældste Sanskrit-Håndskrifter, vi hidtil / have kjendt, gå ikke længere tilbage end / til Begyndelsen af det 11 Århundrede, et / enkelt måske til det 9 Århundrede. / Deres ærbødige / V. Fausbøll."


Et nydeligt håndskrevet og signeret brev fra den fremtrædende danske orientalist Viggo Fausbøll (1821-1908).

Order-nr.: 59939


DKK 500,00