KIERKEGAARD, SØREN.

Øieblikket. Nr. 1-9.

Kjøbenhavn, Reitzel, 1855.

Et samtidigt hldrbd. Rig rygforgyldning. Revner i false øvert på bindet. Her og der med brunpletter og kraftige brugsspor.


Originaltrykkene. Alle i 1. oplag. I bindet er medindbundet: 1. Hvad Christus dømmer. 1855. Originaludgaven. Titelbladet brunplettet og opklæbet. - 2. Dette skal siges; saa være det sagt. 1855. originaludgaven. - 3. HENRIK LUND. I næste Øieblik - hvad saa ?. (1855). - 4. ZEUTHEN. Polemiske Blade imod Dr. Søren Kierkegaard. I-III. 1855. - 5. PROVST ANDRESEN. Dr. Søren Kierkegaards Paastande. Nr. 1-2. 1855. - 6. ANONYM. Søren Kierkegaards sidste Timer. 1855. Med begge omslag.

Order-nr.: 52646


DKK 2.500,00