KIERKEGAARD, SØREN.

Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi af Constantin Constantius. [Repetition. An Experiment in Experimental Psychology by Constantin Constantius].

Kjøbenhavn [Copenhagen], 1843.

Restaureret orig. hollanderet bd. m. den bogtrykte titeletiket delvist bevaret. De første og sidste blade en del brunplettede. Meget lille skjold i øverste venstre hjørne på de første 15 sider - går ikke ud over teksten. 157pp.

Restored orig. blue cardboard-bdg., preserving the orig. spine w. the orig. printed paper title-label partly preserved. First and last leaves brownspotted. Minor dampstain to upper corner of first 15 leaves, not affecting text. 157 pp.


First edition of Kierkegaard's important work on the theory of repetition and the philosophical contents of the phenomenon. For Kierkegaard repetition is to be likened to recollection, and as he himself states on the first page of the work: "You can say whatever you wish about it [repetition], it will play a very important role in recent philosophy; for Repetition is a decisive expression for what "Recollection" was for the Greeks. Just like when they taught that all perception is a recollection, so the new philosophy will teach that all of life is a repetition."

Himmelstrup 53.

Order-nr.: 13871


DKK 7.500,00