ARREBO, ANDERS CHRISTENSØN.

Hexaëmeron Rhytmico-Danicum. Det er: Verdens Første Uges Sex Dages præctige oc mæctige Gierninger...På Heroiske Riim-Maade af Mose første oc andet Capitel udsatte oc uddragne.

København, Hendrick Gøde, 1661. Lille 4to. Nyere helpergamentsbind med bindebånd. Ufuldstændigt eksemplar idet der af titelbladet kun foreligger ca. halvdelen (resten i faksimile), kun første side af priveligiet er delvist tilstede og 5 blade af registeret mangler (= A-O). (65),277,(8) pp. Hele teksten intakt og ganske velbevaret, idet kun 3 blade af "Dedicatio" er lettere restaurerede uden teksttab.


Den meget sjældne originaludgave af senrenaissancens digteriske hovedværk i Danmark og Norge, forfattet i rimede hexametere. Værket udkom først efter forfatterens død og blev besørget af hans søn Christian Anderssøn Arrebo. Det er en fri ombearbejdelse af Salluste du Bartas digt "La prémiere Semaine" (ugen, Skabelsens seks dage) hvis omarbejdelse til de europæiske hovedsprog blev et nationalt anliggende for disse lande. I Danmark var initiativtageren kansler Christian Friis til Kragerup.
Bibl. Dan. I,342. - Thesaurus II,320. - Christian IV og Europa, 1589.

Order-nr.: 57896


DKK 8.500,00