BRØCHNER, HANS.

Egenhændigt brev til "Hr. Prof. chem. E. A. Scharling, Ephorus for Professorernes Enkekasse" signeret "Prof. H. Brøchner".

Kbhvn d. 3. Marts 1866.

1 side 8vo. "Hr. Prof. chem. E. A. Scharling, Ephorus for / Professorernes Enkekasse / Jeg tillader mig at gjøre Deres Velbaarenhed / Meddelelse om, at min Hustru, Ingeborg / Dorothea Emilie, født Ipsen, den 20de Februar / er afgaaet ved Døden. / Med Høiagtelse / Prof. H. Brøchner / Kbhvn d. 3 Marts 1866."


Et nydeligt håndskrevet og signeret brev fra den danske filosof Hans Brøchner til kemikeren E. A. Scharling. I brevet underretter Brøchner Scharling om sin hustrus død. 

Order-nr.: 59966


DKK 500,00