BOGBIND - GEORG JULIUS LIEBE.

Horrebow, Christian. Almanak paa det Aar efter Christi Fødsel 1770.

Kjøbenhavn, Høpffner, (1770). 12mo. Smukt samtidigt helbind af pergament med flap. Bindet er dekoreret geometrisk med buede linier i flere farver med blindtrykte borter og blomsterstempler. Ligeledes er flappen med farvet ornamentik. Indholdet er Horrebows Rundetårns-kalender. Titelblad i rød og sort. 22 blade, men gennemstukket med hvide blade. Sofus Larsen (Danish Eighteenth Century Bindings, sammen med Anker Kyster) har på fribladet noteret "Indb. af Hofbogbinder Georg Jul. Liebe"

Order-nr.: 55823


DKK 1.000,00