BLICHER, STEEN STEENSEN.

Trækfuglene. Naturconcert.

Helsingør, Kristian Kongstad, 1914.

Lex8vo. Orig. grønt omslag med træsnit på begge omslag. Ubeskåret. Øverste 3 cm af ryggen mangler, indvendig svagt brunplettet. Ellers pænt eksemplar.


Bogen er udgivet af den danske Radeerforening. Illustreret med originaltræsnit af Johannes Larsen og trykt med Leibniz Fraktur af Kristian Kongstad i Helsingør. Mange lovord er blevet udtalt om denne bog. Johs. V. Jensen har kaldt den "et af den danske Bogverdens Klenodier". Leo Swane placerer den blandt vore illustrerede bøger som "langt den bedste, der i flere Generationer er blevet til." Karl Madsen regner den endog for "den i kunstnerisk Henseende mest fuldkomne." af dem alle. - Birkelund Nr. 352.

Order-nr.: 52175


DKK 3.000,00